Over ons

Het Nationaal Klimaat Platform is door demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie in het leven geroepen om te helpen het klimaatbeleid te versnellen. Het platform vormt een brug tussen de dynamiek in de samenleving en het beleidsproces in Den Haag. Voorzitter Kees Vendrik brengt meerdere keren per jaar direct verslag uit aan minister Jetten of de verantwoordelijke minister die gaat over een bepaald onderwerp. Het gaat hierbij over de kansen die er zijn om te versnellen en de knelpunten die daarvoor moeten worden verholpen. Het is dan aan de politiek om actie te ondernemen. Als platform houden we in de gaten wat er met onze bevindingen gebeurt en trekken aan de bel wanneer er geen versnelling zichtbaar is.

Wat we doen

We werken met een aantal programmalijnen. Dat zijn:

 

 

Versnellingsdialoog

De Versnellingsdialoog bestaat uit een diverse groep transitieprofessionals die meermaals per jaar samenkomen om met het NKP mee te denken over de versnelling van de transitie. Deze groep mensen heeft kennis en ervaring met de transitie. De leden zitten in de Versnellingsdialoog op persoonlijke titel en functioneren als een interne raad van advies. Maak op deze pagina kennis met onze leden.

De Versnellingsdialoog heeft drie belangrijke functies.

  • Allereerst om de deelnemers te horen over de kansen en knelpunten die zij zelf ervaren in de praktijk.
  • Ten tweede om de relevantie van signalen te toetsen aan de kennis en praktijkervaring van de deelnemers.
  • Ten derde om mogelijke interventies te benoemen die kunnen bijdragen aan versnelling.

De nadruk in het gesprek aan deze dialoogtafel ligt op duiding van de signalen, het benoemen van probleemeigenaren en op formulering van de interventies die nodig zijn om kansen te kunnen verzilveren en knelpunten weg te nemen.

Interne raad van advies

Dit proces wordt open, creatief, onderzoekend, inhoudelijk en actiegericht. Van alle leden wordt gevraagd zonder last of ruggenspraak te opereren.

De denklijnen, opvattingen en adviezen van de Versnellingsdialoog zijn van zwaarwegend belang voor de programmering van activiteiten en rapportages van het NKP. De voorzitter blijft eindverantwoordelijk voor het functioneren en de externe rapportages van het NKP. De Versnellingsdialoog opereert als een interne raad van advies van het  NKP en treedt niet als zelfstandig orgaan naar buiten.

 

 

 

 

 

Burgers

We willen burgers beter betrekken bij de klimaattransitie. Het is hierbij belangrijk te weten wat hen beweegt. Wat houdt burgers tegen om mee te doen? Wat hebben zij nodig om meer betrokken te raken bij de transitie?

Door te luisteren en te kijken naar de praktische ervaringen willen we goed beeld krijgen van kansen en knelpunten bij burgers. Dat gaat over zowel burgers die afwijzend staan tegenover de transitie, de grote middengroep die het lastig vindt zelf te handelen terwijl ze zien dat er wel iets moet gebeuren en de koplopers die veel sneller willen dan nu mogelijk is.

De kansen en knelpunten agenderen we bij de politiek. Waar nodig onderzoeken we verder, of stimuleren we hoe we kansen kunnen versterken en knelpunten kunnen oplossen.

 

 

 

 

 

Ondernemers

Voor het midden- en kleinbedrijf is verduurzamen soms een ingewikkelde klus. Vaak hebben ondernemers andere prioriteiten. In de praktijk zijn veel bedrijven er nog maar mondjesmaat mee bezig. Hier ligt dus nog een groot potentieel om het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen en de bedrijven een gezonde toekomst te geven. We gaan van ondernemers horen hoe zij denken in een hoger tempo te verduurzamen, wat hen nu tegenhoudt en wat zij nodig hebben om de omslag te maken.

 

 

 

 

 

Beleid

Het beleidsteam ondersteunt de voorbereiding van de besluitvorming binnen het platform. Dat gaat vooral over de behandeling van signalen van kansen en knelpunten die bij ons binnenkomen.

Het team ondersteunt ook de verschillende programmalijnen. Het gaat hierbij over inhoudelijke analyses van actuele thema’s. Ook volgen we relevante ontwikkelingen in beleid en samenleving voor de uitvoering van het klimaatbeleid.

 

 

 

 

Team

 

Kees Vendrik - foto Hazel Ling

Kees Vendrik
Voorzitter

 


info@nkp.nl

Rob Weterings - foto Hazel Ling

Rob Weterings
Programmadirecteur


 

LinkedIn
rob.weterings@nkp.nl

Jessie Harms - foto Hazel Ling

Jessie Harms
 Specialist energiesysteem/Medewerker beleidsteam

LinkedIn
jessie.harms@nkp.nl

Felix Wolf - foto Hazel Ling

Felix Wolf
Procesmanager programma Burgers

 

LinkedIn
felix.wolf@nkp.nl

 

 

Anna Kogut - foto Hazel Ling

Anna Kogut
Programmamanager Burgers

 

 

LinkedIn
anna.kogut@nkp.nl

Jeroen Windt - foto Hazel Ling

Jeroen Windt
Woordvoerder/ Communicatieadviseur

 

 

LinkedIn
jeroen.windt@nkp.nl

Ella van Zaal - foto Hazel Ling

Ella van Zaal
Adviseur bedrijfsvoering/Directie assistent

 

 

LinkedIn
ella.van.zaal@nkp.nl

Annelies van Velden - foto Hazel Ling

Annelies van Velden
Procesmanager programma Ondernemers


 

LinkedIn
annelies.van.velden@nkp.nl

 

 

Dirk van den Bosch - foto Hazel Ling

Dirk van den Bosch
Strateeg


 

LinkedIn
dirk.vanden.bosch@nkp.nl

Hariwa Hayas - foto Hazel Ling

Hariwa Hayas
Specialist landbouw en landgebruik/Medewerker beleidsteam

LinkedIn
hariwa.hayas@nkp.nl

Judith van de Geer - foto Hazel Ling

Judith van de Geer
Programmalijn Burgers


 

LinkedIn
judith.vande.geer@nkp.nl

Patricia Beekelaar - foto Hazel Ling

Patricia Beekelaar
Communicatiemedewerker


 

LinkedIn
patricia.beekelaar@nkp.nl

 

Elsbeth Roelofs

Elsbeth Roelofs
Programmamanager Ondernemers


 

LinkedIn
elsbeth.roelofs@nkp.nl

 
 
 

 

OFL

 

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) begeleidt het Nationaal Klimaat Platform en faciliteert het secretariaat.

Lees meer

Openbaarheid;

Wet open overheid (Woo)

Het Nationaal Klimaat Platform (NKP) streeft naar zo groot mogelijke openheid. Het NKP valt echter niet onder de Wet open overheid (Woo).

Lees meer

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

Cookie-instellingen