Versnellingsdialoog

 

De Versnellingsdialoog bestaat uit een diverse groep transitieprofessionals die meermaals per jaar samenkomen om met het Nationaal Klimaat Platform mee te denken over de versnelling van de klimaat- en energietransitie. Deze groep mensen heeft uiteenlopende, waardevolle kennis en praktijkervaring met de transitie en is zeer gemotiveerd om bij te dragen aan oplossingen voor complexe vraagstukken. De leden zitten in de Versnellingsdialoog op persoonlijke titel en functioneren als een interne raad van advies.

 

Leden Versnellingsdialoog

 

Pallas Agterberg lid Versnellingsdialoog NKP

Pallas Agterberg
Challenge Officer bij Alliander

"We zijn op het punt aangekomen dat de energietransitie voor iedereen belangrijk is. De kernvraag is hoe de veranderingen kunnen worden vormgegeven op een manier dat iedereen mee kan. De Versnellingsdialoog is een ideale plek om de transitieperikelen tegen het licht te houden en te kijken wat er anders moet in aanpak, regels, tarieven en innovatie, om een toekomst te creëren waarin we allemaal willen wonen."

Onno Dwars, lid Versnellingsdialoog NKP

Onno Dwars
CEO Ballast Nedam Development

"CO2 uitstoot is één van de grootste ontwrichtende activiteiten voor de huidige en toekomstige generaties. Dat deze uitstoot versnelt omlaag gebracht moet worden is voor mij dan ook evident. Onderdeel zijn van de Versnellingsdialoog voor het NKP is een uitnodiging die ik daarom niet kon afwijzen. Als bedrijfsleven en als mensen hebben wij de taak te versnellen in de CO2 reductie, maar ook ons Rijk te helpen aan goede maatregelen en adviezen om deze doelstelling versnelt te bereiken. Hier draag ik dan ook graag mijn steentje aan bij."

John Grin, lid Versnellingsdialoog NKP

John Grin
Professor Policy Sciences, especially System Innovations

"Versnelling van de energietransitie vergt meer rekening houden met de leefwereld en omstandigheden van mensen en meer mobilisatie van de ondernemingskracht van de markt. Dat kan als we ‘vanzelfsprekende’ regels en routines durven veranderen. Daarmee heb ik in mijn (actie-)onderzoek en advieswerk kennis en ervaringen opgedaan – in landbouw, waterbeheer, mobiliteit, zorg en energie."

Annelies Huygen, lid Versnellingsdialoog NKP

Annelies Huygen
Hoogleraar Ordening Energiemarkten UU/TNO

"De energietransitie is van iedereen en ook voor iedereen.  We krijgen er allemaal mee te maken en plukken ook allemaal de vruchten.  Dit klinkt eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet.  In de praktijk zijn er volop tegengestelde belangen.  Bovendien voelt niet iedereen zich betrokken en wordt niet iedereen voldoende betrokken.  Het is de kunst om het met zijn allen voor elkaar te boksen.  Als deelnemer aan de Versnellingsdialoog van het Nationaal Klimaat Platform lever ik daar graag een bijdrage aan."

 

 

Wendy de Jong, lid Versnellingsdialoog NKP

Wendy de Jong
Algemeen directeur Oost NL

"Met veel plezier neem ik deel aan de Versnellingsdialoog. Een breed samengestelde groep waarin diverse perspectieven bij elkaar komen, waarmee we uitdagingen, dilemma’s en oplossingsrichtingen bespreken en input kunnen leveren voor beleid inzake maatschappelijke vraagstukken rond klimaat. Ik breng graag het perspectief in wat innovatief ondernemerschap vanuit de regio te bieden heeft. Ondernemers die met innovatie werken aan de oplossingen voor bijvoorbeeld de energietransitie, circulaire economie, slimme oplossingen voor de zorg en gezond voedsel met minder uitstoot."

Hetty Klavers, lid Versnellingsdialoog NKP

Hetty Klavers
Dijkgraaf bij Waterschap Zuiderzeeland

"De Versnellingsdialoog staat voor versnellen en verbinden, als het nodig is vertragen en spiegelen, verbreden en verdiepen; aan tafel zitten bevlogen mensen met hart voor klimaat en mensen: precies wat wij nodig hebben om op tempo nu de goede dingen te doen."

Albert-Jan Kruijter
Instituut voor Publieke Waarden

"Omgaan met schaarste is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Water, energie, stikstof. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. Onze systemen zijn daar niet op ingericht. Daarom is versnelling nodig. En daarom doe ik mee aan de Versnellingsdialoog."

Joris Lohman, oprichter en directeur Strategie Food Hub en lid Versnellingsdialoog NKP

Joris Lohman
Oprichter en directeur Strategie Food Hub

"Met Food Hub stellen we professionals in de voedselketen door middel van kennisontwikkeling in staat om een bijdrage te leveren aan de voedsel- en landbouwtransitie. Tijdens mijn talloze 'reizen' door de voedselketen heb ik geleerd dat het essentieel is om verbinding te maken tussen verschillende sectoren, van tuin- tot landbouw, van retail tot gastronomie. Ik vind het geweldig om bij de interdisciplinaire groep transitieprofessionals van de versnellingsdialoog aan te schuiven, om mijn kennis van voedsel en landbouw te delen maar vooral om te leren hoe de verschillende domeinen in de transitie elkaar beïnvloeden." 

 

 

Roozbeh Nikdel, lid Versnellingsdialoog NKP

Anniek Mauser
Directeur Duurzaamheid Unilever 

"Ik zie een grote uitdaging in het makkelijk en aantrekkelijk maken voor mensen om dagelijks duurzamere keuzes te maken. We zien een enorme kloof tussen willen en doen. Ik hoop mijn observaties, kennis en ervaring op dit gebied in te brengen in de Versnellingsdialoog en hiermee brede aandacht en actie te helpen faciliteren."

Daniel Poolen - foto Wai Seu Chan

Roozbeh Nikdel
Afdelingshoofd Energietransitie & Circulariteit bij Gemeente Eindhoven

"De energietransitie is een maatschappelijk ordeningsvraagstuk op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak. De praktijkvoorbeelden die de afgelopen jaren lokaal zijn ontstaan laten zien hoe we kansen kunnen verzilveren maar vooral ook wat er nodig is om op te schalen en tempo te maken. Met veel enthousiasme zet ik mijn ervaringen in om de uitvoering van ons klimaatbeleid te versnellen en toekomstbestendig te maken."

Daniel Poolen - foto Wai Seu Chan

Daniël Poolen
Director Sustainable Capital Markets bij Rabobank

 

Hoeveel experts klimaat- en energietransitie van kleur ken jij? Weinig hè? Ik hoop onze transitie inclusiever te maken. 

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra
Voorzitter Techniek Nederland

Sinds 1 februari 2017 is Doekle Terpstra voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en voorzitter van TKI Bouw en Techniek. Met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk levert Doekle Terpstra een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.

 

 

Functie

De Versnellingsdialoog heeft drie belangrijke functies:

  • Allereerst om de deelnemers te horen over de kansen en knelpunten die zij zelf ervaren in de praktijk.
  • Ten tweede om de relevantie van signalen te toetsen aan de kennis en praktijkervaring van de deelnemers.
  • Ten derde om mogelijke interventies te benoemen die kunnen bijdragen aan versnelling.

De nadruk in het gesprek aan deze dialoogtafel ligt op duiding van de signalen, het benoemen van probleemeigenaren en op formulering van de interventies die nodig zijn om kansen te kunnen verzilveren en knelpunten weg te nemen.
 

"CO2 uitstoot is één van de grootste ontwrichtende activiteiten voor de huidige en toekomstige generaties. Dat deze uitstoot versnelt omlaag gebracht moet worden is voor mij dan ook evident. Onderdeel zijn van de Versnellingsdialoog voor het NKP is een uitnodiging die ik daarom niet kon afwijzen."

Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development

 

 

Rol van de leden

Dit proces wordt open, creatief, onderzoekend, inhoudelijk en actiegericht. Van alle leden wordt gevraagd zonder last of ruggenspraak te opereren.

De denklijnen, opvattingen en adviezen van de Versnellingsdialoog zijn van zwaarwegend belang voor de programmering van activiteiten en rapportages van het NKP. De voorzitter blijft eindverantwoordelijk voor het functioneren en de externe rapportages van het NKP. De Versnellingsdialoog opereert als een interne raad van advies van het NKP en treedt niet als zelfstandig orgaan naar buiten.

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

Cookie-instellingen