Wet Openbaarheid

Het Nationaal Klimaat Platform (NKP) streeft naar zo groot mogelijke openheid. Het NKP valt echter niet onder de Wet open overheid (Woo).

Waarom niet?

De Woo geldt voor bestuursorganen en instellingen die onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werken, zoals bijvoorbeeld een ministerie. Het NKP is dat niet. Het secretariaat van het NKP is onderdeel van het secretariaat van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het OFL valt ook niet onder de reikwijdte van de Woo. Het OFL is weliswaar ondergebracht bij ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar heeft een onafhankelijke status en valt niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie.

Juist deze onafhankelijkheid van het ministerie is belangrijk voor het functioneren van het NKP als schakel tussen de samenleving en overheid(sbeleid) op het gebied van klimaat.

Openheid over het NKP

Op de website van het NKP komen alle relevante stukken die inzicht geven in ons werk. Mocht u daar toch niet de informatie vinden die u zoekt dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Dan kunnen wij kijken of wij kunnen voorzien in de informatiebehoefte.

Info@nkp.nl

 

 

Blijf op de hoogte

Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

Cookie-instellingen