Webinar Klimaatrechtvaardigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatrechtvaardigheid, hoe doe je dat?
 

Behandel klimaatbeleid als een verdelingsvraagstuk. Dat is één van de aanbevelingen in het rapport ‘Rechtvaardigheid in het Klimaatbeleid’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs uitbracht. 
Nu het klimaatbeleid concreter vorm krijgt, wordt de vraag wie de kosten van de maatregelen betaalt steeds belangrijker. Is het principe 'de vervuiler betaalt' rechtvaardig of zou de nadruk meer moeten liggen op draagkracht.

Als de verdeling als onrechtvaardig wordt ervaren, vreet dat aan het draagvlak. De voorbeelden zijn er. Hogere inkomens profiteren meer van subsidies dan mensen met een kleine portemonnee. Terwijl de CO2-voetafdruk van die laatste groep kleiner is dan de eerste. 
Het voelt bij veel mensen ook niet goed dat vervuilende industrie subsidie krijgt om te vergroenen. ‘Laat ze hun eigen rommel opruimen’, klinkt het dan.  
En is het rechtvaardig dat de huidige generatie, die de problemen heeft veroorzaakt, de meeste kosten draagt of mag de rekening ook naar de volgende generatie die gaat profiteren van een duurzame samenleving? 

Dit webinar gaat over het verdelingsvraagstuk dat steeds belangrijker wordt voor een goed en gedragen klimaatbeleid.

Nog niet alle tafelgasten zijn rond. In ieder geval schuiven de opstellers van het WRR-rapport aan. Ook de Jonge Klimaat Beweging is erbij. We gaan ook in gesprek met opbouwwerkers en lokale bestuurders. Zij hebben dagelijks te maken met mensen die andere dingen aan hun hoofd hebben dan klimaatbeleid. We nodigen ook deskundigen uit die zich met dit verdelingsvraagstuk bezighouden.

Ook betrekken we u er graag bij.

Reageer m.b.v. onderstaande buttons op de stellingen en geef uw mening.


Ook tijdens het webinar zelf kunt u vragen in brengen.

Datum: Vrijdag 31 maart, aanvang 10.00-11.30 uur

Aanmelden kan  hier
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  Blijf op de hoogte

  Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Inschrijven

   

   

  Cookie-instellingen