Samenwerking nodig voor duurzame landbouw

09-03-2023

Verduurzaming van de agrarische sector en versterking van het verdienvermogen kunnen hand in hand gaan. De verdienmodellen zijn er, maar vragen om samenwerking en ondersteuning voor de noodzakelijke opschaling. Een Landbouwakkoord kan deze ontwikkeling versnellen.

Het draagt bij aan diverse maatschappelijke doelen. Daarom is het belangrijk, dat naast LNV ook andere ministeries de verduurzaming van de sector vooruithelpen.

Het biedt boeren perspectief op een gezonde bedrijfsvoering. Het reduceert de uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Het vermindert het gebruik van aardgas, stimuleert de circulaire economie en het versterkt de biodiversiteit. Om deze kansen te verzilveren moet van boer tot bord en bouwplaats worden samengewerkt.

Boeren met Toekomst

Dit is de uitkomst van de bijeenkomst ‘Boeren met Toekomst’, die het Nationaal Klimaat Platform onlangs organiseerde. Ruim honderd boeren en betrokkenen presenteerden daar hun duurzame verdienmodellen en benoemden de knelpunten die grootschalige invoering vertragen of in de weg zitten. Het belonen van ecosysteemdiensten, zoals het vastleggen van CO2 het wegnemen van belemmerende regelgeving en actieve betrokkenheid van partners in de keten, kwam in veel gespreken naar boven.

Voor het Landbouwakkoord

De uitkomsten heeft voorzitter Kees Vendrik aangeboden aan minister Adema van Landbouw en Wouter de Jonge, de coördinator van het Landbouwakkoord. Duidelijk werd dat verduurzaming en versterking van het verdienvermogen elkaars partner zijn. Belangrijke daarbij is samenwerking tussen de boeren en dat overheden en partijen in alle betrokken ketens ook hun bijdrage leveren. Veel verdienmodellen in agrarische sector zijn geënt op de bijdrage die het levert aan de verduurzaming in andere sectoren. Die hebben op bun beurt dus ook een groot belang dat de agrarische sector verduurzaamt. Dan gaat het over de bouw, de energievoorziening, de industrie, de levensmiddelensector en landschapsbeheer.

Nu kans op vooruitgang

“Er is veel creativiteit en daadkracht bij ondernemers in de sector. De bijeenkomst liet slechts een fractie van de mogelijkheden zien. Duidelijk is dat verduurzaming verder gaat dan het boerenerf. Veel partijen in verschillende ketens hebben een rol. Zonder die samenhang wordt het nooit grootschalig. We hebben nu een kans om stappen te zetten”, stelt Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform.

Kabinetsbreed belang

Omdat verduurzaming meerdere maatschappelijke doelen helpt, is het volgens hem een kabinetsbreed belang. Het helpt bij verschillende ministeries de doelen voor verduurzaming dichterbij te brengen. De bijeenkomst leverde veel aangrijpingspunten op. Een Landbouwakkoord kan met concrete acties en afspraken een eerste stap zetten om die bredere doelen dichterbij te brengen, aldus Vendrik.

Veel duurzame initiatieven

In zeven sessies kwam een breed palet aan duurzame initiatieven voorbij. Dat ging over telen voor biogrondstoffen voor de bouw en industrie, produceren van biogas, sluiten van kringlopen en geld verdienen aan reststromen, regeneratieve landbouw, telen van plantaardige eiwitten als vervanger voor vlees, verduurzamen van de kassen en oplossingen voor de hoge grondprijs die veel agrariërs nu als een molensteen om de nek hangt.

 Lees hier alles over Boeren met Toekomst

 

Afbeeldingen

 

 

Blijf op de hoogte

Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

Cookie-instellingen