Boeren met Toekomst

In de agrarische sector bruist het van de initiatieven om de sector te verduurzamen. Het potentieel is groot, maar komt nog niet voldoende en snel genoeg tot wasdom. Op de bijeenkomst  Boeren met Toekomst, begin 2023 georganiseerd door het Nationaal Klimaat Platform, kwamen talrijke suggesties voorbij om de zaak te versnellen. De resultaten vormden input voor het Landbouwakkoord in wording. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze bijeenkomst en de zeven subsessies en over de vervolgactiviteiten op dit onderwerp.  

 

 

 

 • 08-05-2024

  In samenwerking met Food Hub en De Balie organiseren we een reeks landbouwtafels. Op woensdag 8 mei aanstaande bespreken we bestaande visies op het voedselsysteem van de toekomst. Waar kunnen we het in elk geval over (on)eens zijn? En wat voor landbouw en landschap levert dat op? Lees meer over Aan de landbouwtafel

 • 09-03-2023

  Verduurzaming van de agrarische sector en versterking van het verdienvermogen kunnen hand in hand gaan. De verdienmodellen zijn er, maar vragen om samenwerking en ondersteuning voor de noodzakelijke opschaling. Een Landbouwakkoord kan deze ontwikkeling versnellen. Lees meer over Samenwerking nodig voor duurzame landbouw

 • 21-02-2023

  Telen van gewassen als grondstof voor biobased producten voor bouw en industrie biedt veel mogelijkheden. Boeren kunnen omschakelen. De bouw wordt circulair. De uitstoot van broeikasgas en stikstof daalt. De bodem wordt gezonder. Hiervoor moet wel de hele keten in beweging komen. Lees meer over Boeren voor biobased bouwen

 • 21-02-2023

  Het boerenbedrijf kan met mestvergisting producent worden van groen gas. De bedrijven kunnen met wind en zon ook hun eigen bedrijfsvoering verduurzamen. Met samenwerken, betere regelgeving en passend vergunningbeleid kan het versnellen. Lees meer over Veehouderij met energie

 • 21-02-2023

  De gewenste omslag van minder vlees naar meer producten uit plantaardige eiwitten is een kans voor een duurzamere landbouw. De sector heeft nog een achterstand in te lopen. Meer aandacht een grote betrokkenheid van de keten, t/m de supermarkten is nodig. Lees meer over Eiwitrijke akkerbouw

 • 21-02-2023

  Er is een verdienmodel mogelijk door landbouwgrond in te zetten als recycling vermogen voor de samenleving door de verschillende reststromen te verwerken. Dit betekent een systeemverandering in de keten van afvalverwerking. Daarvoor is regie van de overheid nodig. Lees meer over Verwaarding van reststromen

 • 21-02-2023

  De glastuinbouw streeft met een convenant al naar klimaatneutraal in 2040. Er zijn goede voorbeelden in bijvoorbeeld gebruik van reststromen of gebiedsaanpak. Het zou helpen als biomassa weer een positief beeld oproept, en geothermie als warmtebron minder te lijden heeft van wisselend beleid. Lees meer over Glastuinbouw naar klimaatneutraal

 • 21-02-2023

  Regeneratieve landbouw kost meer, maar leidt ook tot hogere winst. Het helpt het klimaat, het stikstofprobleem oplossen, de waterhuishouding en biodiversiteit, maar hoe krijgt dat waarde? Het duurt ook zo’n zeven ’magere’ jaren voordat dat stadium is bereikt. Banken overbruggen dat niet zomaar. Lees meer over Regeneratieve landbouw

 • 21-02-2023

  De dure grond versterkt de intensivering en ontneemt de speelruimte om te verduurzamen. Een groen grondfonds kan helpen de lasten te verlichten en de verduurzaming te versnellen. Maatschappelijk en sociaal rendement moet zwaarder wegen. De transitie vraagt om een holistische kijk. Lees meer over De prijs van grond

   

   

  Blijf op de hoogte

  Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Inschrijven

   

   

  Cookie-instellingen