Over beleid

Het klimaatbeleid wordt op verschillende ministeries gemaakt. Ook Europa is belangrijk voor het Nederlandse beleid. Minister Jetten voor Klimaat en Energie coördineert het in Nederland.  Als onderdeel van het Klimaatakkoord is 2019 een verdeling over de ministeries.

EZK: Industrie en Elektriciteitssector

Binnenlandse Zaken: Gebouwde omgeving

Infrastructuur en Waterstaat: Mobilteit en circulaire economie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Landbouw en landgebruik.

De beste bronnen

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat →

 

Dit ministerie coördineert het klimaatbeleid. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, is hiervoor de verantwoordelijke bewindspersoon.

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken →

De klimaattaak van dit ministerie zit vooral bij het verduurzamen van alle gebouwen in Nederland. Dit dossier valt onder minister Hugo de Jonge. 

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat →

Dit ministerie gaat over klimaatbeleid voor vervoer en over circualire economie. De diverse onderwerpen die daaronder vallen zijn verdeeld over minister Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Hier vindt u de taken van minister Mark Harbers

Hier vindt u de taken van staatssecretaris Vivianne Heijnen

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit →

Bij LNV gaat het vooral over ander gebruik van de grond, verduurzaming van de tuinbouw, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt en zorgen dat er meer bomen komen.

Hoewel het stikstofdossier buiten het klimaatakkoord valt, kan het beleid zowel de uitstoot van stikstof als van broeikasgassen verminderen. Op onze bijeenkomst "Boeren met Toekomst" kwamen hiervoor veel mogelijkheden voorbij.

  Europa

In Europa is commissaris Frans Timmermans, samen met zijn rechterhand Diederik Samsom de trekker van het Klimatbeleid. De Green Deal is daarvan het belangrijkste onderdeel. Door de gevolgen van de  Oekraïne oorlog is de Repower EU bijgekomen. Verduurzaming is daar eenbelangrijk onderdeel van.

 

Veelgestelde vragen

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

 

Blijf op de hoogte

Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

Cookie-instellingen