Sprekers

 

Kees Vendrik

Nationaal Klimaat Platform

Kees Vendrik is voorzitter van het  Nationaal Klimaat Platform. Bij zijn aantreden stelde hij dat een beter klimaat begint met klimaatrechtvaardigheid. Dat is nodig om de slagkracht van de transitie omhoog te krijgen.

Suzanne Hulscher

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid•    

Suzanne Hulscher is raadslid van de WRR en de voorzitter van het projectteam dat het WRR-rapport ‘Rechtvaardigheid in Klimaatbeleid’ heeft geschreven. Hulscher is hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer in Twente. 

 

 

Gijsbert Werner

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Gijsbert Werner is senior onderzoeker bij de WRR. Hij is de coördinator van het WRR-adviestraject over de rol van rechtvaardigheid in het Nederlandse klimaatbeleid. 

Richard de Brabander

Hogeschool InHolland
Lectoraat Ecosociaal werk

Richard de Brabander richt zich met zijn werk op de vraag hoe je een duurzame samenleving kan realiseren die sociaal en ecologisch rechtvaardig is. Het is belangrijk dat we over dit onderwerp beter in gesprek komen met de mensen die het aangaat.    

 

 

Aniek Moonen

Voorzitter Jonge Klimaatbeweging
 

Als voorzitter van de Jonge Klimaat Beweging benadrukt Aniek Moonen de rechtvaardige verdeling tussen generaties. Ze is ook lid van het expertteam energiesysteem 2050.(ETS2050) Ook daar is klimaatrechtvaardigheid een belangrijke bouwsteen.

 René Tuijn

Wethouder Duurzaamheid in Zaanstad

René Tuijn heeft hij o.a. armoede in zijn portefeuille. Hij is ook vice-voorzitter van de werkgroep  duurzaamheid van de G40. Hij vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen bij de energietransitie. Rechtvaardig klimaatbeleid met betrokkenheid van alle inwoners, bedrijven en organisaties in de stad is essentieel. Daarvoor heeft de gemeente Zaanstad een Zaans Klimaatakkoord opgesteld 

 

 

Erik Klooster

Directeur VEMOBIN

De leden van de VEMOBIN leveren de energie voor transport en grondstoffen voor de industrie. Zij spelen een grote rol in de transitie. Het debat over rechtvaardig klimaatbeleid is daar dan ook een belangrijk thema.

 Hannah Wiersinga

Opbouwwerker Bindkracht10

Bindkracht10 dit is de organisatie van opbouwwerk in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. Ze ondersteunen bewoners bij diverse initiatieven. Zo koppelen ze bijvoorbeeld renovaties voor duurzaamheid aan andere thema’s in de wijk om de sociale impact te vergroten   

 

Marieke Hoffman

Programmaleider Stedelijk strategieteam Amsterdam

Het team werkt aan een verkenning Rechtvaardige energietransitie waarin gekeken wordt naar sociaalmaatschappelijke impact van de energietransitie op lokaal niveau.

Aanleiding is dat nu duurzaamheidstransities versneld moeten worden de sociaalmaatschappelijke impact steeds belangrijker wordt en de (ervaren) rechtvaardigheid onder druk kan komen te staan.

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

Cookie-instellingen